Bývalá továrna Bohland a Fuchs v Kraslicích

Továrna
Místo
Kraslice
Adresa
Lipová cesta 19
GPS
50.3332019N, 12.5165428E

Zdivem z ostře pálených cihel upoutá pozornost industriální památka ve městě - jedna z prvních továren na Sokolovsku s výtvarně hodnotným vzhledem v historizujícím nerománském slohu s prvky secese a s romantizujícím průčelím. Památkově chráněný třípodlažní objekt z počátku 20. století zůstal dochován v dobrém a téměř původním stavu. Patří k nejvýznamnějším technickým stavbám v regionu. Budova výrobny hudebních nástrojů vyrostla počátkem 20. století. Firmu na výrobu hudebních nástrojů založil už v roce 1850 Gustav Bohland a jako společník se k němu o dvacet let později připojil Martin Fuchs, který podnik zmodernizoval, když zavedl strojovou výrobu a parní pohon. Vybudoval tak největší továrnu na žesťové hudební nástroje v Evropě. Fabrika zaměstnávala na konci 19. století stovku lidí, kteří ročně vyrobili až dva a půl tisíce kusů žesťových, šest set kusů dechových nástrojů a čtyři sta vojenských signálních trubek. Do produkce patřily i bicí nástroje – bubny, tamburíny a triangly. Po 2. světové válce se továrna stala součástí sdružení výrobců hudebních nástrojů Amati, které vzniklo v roce 1945 na základě ustanovení družstva výrobců hudebních nástrojů sloučením všech dosavadních kraslických producentů hudebních nástrojů. V roce byla 1948 byla továrna zestátněna a Kraslice se staly střediskem výroby nástrojů dechových a bicích. Výroba hudebních nástrojů se však postupně soustředila jen do dvou objektů. Areál továrny Bohland a Fuchs později sloužil také jako garáže ČSAD. Když jej později tento dopravce opustil, začal objekt chátrat a hrozilo jeho zničení. Nakonec jej ale od úplné zkázy zachránilo město Kraslice když jej odkoupilo. Nyní objekt opět slouží hospodářským účelům, neboť jeho areál využívají Technické služby Kraslice.

Mapa