Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště

Přebuz
GPS
50.4015803N, 12.6156453E

Chráněné území o rozloze v blízkosti města Přebuz v západní části Krušných hor u hranic s Německem. Mimořádnou ochranu získalo díky velmi zachovalému komplexu horských rašelinišť, jezírek a podmáčených smrčin s jejich typickou flórou a faunou. Jedinečnou flóru v této oblasti Krušných hor zastupuje například rosnatka anglická, kyhanka sivolistá, ostřice mokřadní nebo šicha černá. Asi nejvzácnější je zde kriticky ohrožená blatnice bahenní, která už jinde v Česku neroste. Mezi nejcennější části území patří Velké jeřábí jezero a Velký močál, které byly do roku 2012 samostatnými národními přírodními rezervacemi. Rezervace Rolavská vrchoviště byla vyhlášena v červenci 2012, má rozlohu 751 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 880 – 950 metrů. V chladné oblasti s průměrnou teplotou 4 – 5 stupňů Celsia spadne ročně kolem 1000 milimetrů srážek.

Mapa