O projektu

Kostelní BřízaProjekt Kam po Sokolovsku podporuje a rozvíjí cestovní ruch na území okresu Sokolov. Zastřešuje jej Městský dům kultury Sokolov. Jeho partnery jsou infocentra, obce, zástupci památek a další soukromé či veřejnoprávní subjekty. Hlavním cílem této spolupráce je jednotná a efektivní prezentace zdejších výletových i kulturních možností, podpora drobných podnikatelů, zviditelnění regionu jako turistického cíle a v neposlední řadě vzdělávání.

Stěžejním nástrojem projektu je internetový portál www.kamposokolovsku.cz. Svému návštěvníkovi má posloužit jako moderní turistický průvodce. Webové stránky představují ucelenou nabídku přírodních, historických a kulturních zajímavostí včetně aktivního volnočasového vyžití v centru světově proslulého lázeňského trojúhelníku. „Naším cílem je společná propagace nejznámějších a nejkrásnějších míst Sokolovska, přilákání turistů, aby zde nezůstávali jen den či dva, ale aby i několik nocí přespali. Chceme tímto projektem podpořit také drobné živnostníky a zbavit oblast nálepky průmyslový region,“ řekl Ladislav Sedláček, bývalý ředitel Městského domu kultury Sokolov. „Jsme srdcem západočeských lázní, skrývá se tu řada přírodních i kulturních lákadel, které chceme zviditelnit. Ať už hovoříme o národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště, Rotavských varhanách, hornické historii, bohaté nabídce soukromých muzeí, rozhlednách a mohl bych pokračovat. Díky dálničnímu napojení k hranicím jsme dobře dostupnou destinací i pro německé sousedy, na které chceme do budoucna též zacílit,“ odhaluje ambici Ladislav Sedláček s tím, že součástí nabídky webu jsou i různé poznávací trasy nebo významné kulturní akce.

Projekt a webové stránky byly spuštěny na podzim 2016. Neformální společenství tvoří přibližně dvě desítky různých subjektů a postupně se dále rozrůstá. Partneři se budou společně pod značkou Kam po Sokolovsku prezentovat i na veletrzích se zaměřením na cestovní ruch a plánují úzkou spolupráci s Krajskou destinační agenturou Karlovarského kraje.