Muzeum Horní Slavkov

Horní Slavkov

Úvod

Muzeum Horní Slavkov je umístěno v adaptovaném domě čp. 211 v Pluhově ulici. Jedná se o jednopatrový podsklepený objekt s hladkým průčelím bez plastických prvků členění fasády. Konstrukce domu naznačuje jeho goticko-renesanční původ a je v naší oblasti ovlivněna saským typem městské zástavby. Muzeum bylo otevřeno v roce 2001. V expozici jsou prezentovány hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města.

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě