Kfely

Kfely
GPS
50.1519369N, 12.8279236E

Původní obec Gfell měla ještě na konci 19. století více než 50 stavení a kolem 370 obyvatel. Po druhé světové válce jí však potkal podobný osud jako většinu malých osad v pohraničí - po odsunutí původních obyvatel chátrala až zcela zanikla. Dnes původní výstavbu připomíná pouze několik pozůstatků budov, na základech několika z nich vyrostly nové domy a s jejich obyvateli se do této obce pomalu vrátil i život.

Mapa