Smolnický kříž

Obnovený kovaný kříž  připomíná zaniklou vesnici Smolnice

Zaniklou vesnici Smolnice připomíná obnovený kovaný kříž na původním kamenném podstavci. Slavnostně mu požehnal Filip Zdeněk Lobkowicz, opat tepelské kanonie premonstrátů. Kříž stojí v areálu Bílé vody na konci dubové aleje, kterou se chodilo do Chodova za prací či na mše do kostela svatého Vavřince.
Zmínky o Smolnici pochází už z roku 1356. Německé jméno vesnice Pechgrün je spojováno se sběrem a zpracováním smůly (německy Pech). Největší počet obyvatel ve Smolnici byl zaznamenán při sčítání v roce 1930, kdy zde žilo 749 obyvatel. Až do roku 1960 byla Smolnice samostatnou obcí, v roce 1960 se stala součástí obce Stará Chodovská a o čtyři roky později byla připojena k Chodovu. Tehdy se začal smutný osud vesnice naplňovat. Doly, které potřebovaly úložiště pro gigantické množství nadložních jílů a zeminy z lomu Jiří, zahájily výkup smolnických stavení a vesnice se začala pomalu vyklidňovat. Sčítání obyvatel a domů v roce 1970 zaznamenalo již pouze jeden dům a čtyři obyvatele. V místech bývalé Smolnice je dnes rozlehlá Smolnická výsypka, jež změnila ráz zdejší krajiny k nepoznání. Po obci zůstala zachována památka v místním názvosloví, kdy i dnes chodovští obyvatelé mluví o „Smolnickém kopci“. 

Místo
Chodov - Bílá voda
GPS
50°15'11.175"N, 12°44'32.124"E