Rozhledna Hard

Sokolov

Úvod

Rozhledna byla slavnostně otevřena 26. 4. 2001 na místě, kde již dříve rozhledna stávala. Dnešní rozhledna je asi o 4 m nižší než původní, od které se liší jen v malých detailech. Bohužel výhled na centrum města Sokolov zakrývají vzrostlé stromy. Zato si můžete dobře prohlédnout jeden z místních povrchových dolů. Dnešní název Hard je novodobý název návrší, které se původně nazývalo Hartberg. Býval zde hřbitov a střelnice. Původně na tomto návrší stával gloriet (snad nižší věž nazývaná Prašná brána) a v roce 1907 rozhodlo vedení místního okrašlovacího spolku, že zde bude postavena rozhledna. Podle plánů stavitele Heinze byl stávající kamenný podstavec zvýšen a na něm byla postavena dřevěná rozhledna se dvěma vyhlídkovými patry. Kamenný podstavec byl vysoký 6 m a dřevěná část 12 m, což činilo ze stavby 18 m vysokou věž, v té době již z daleka dobře viditelnou. Věž byla poprvé zpřístupněna v dubnu 1908. Dřevěná nástavba postupně začala chátrat a v roce 1933 byla stržena. Na místě byl městem vybudován pomník obětem 1. světové války. V přízemí byla zřízena pietní síň a na podstavec byla postavena 5 m vysoká socha Krista. Socha byla snad roztavena za 2. světové války a podstavec postupně dále chátral. Rozhlednu se podařilo obnovit až po roce 2001, a to téměř v původní podobě. Vstup volný. Rozhledna je uzamčená - klíč k zapůjčení na policejní stanici, která se nachází vedle rozhledny

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě

Nejbližší události

Další místa v této lokalitě